• Facebook
  • Instagram
PËR NE

“Pikëpamja” ka për qëllim të ofroj praktika që inkurajojnë dhe fuqizojnë vajzat dhe djemtë e rinj të përfshihen në proceset vendimmarrëse në komunitetin e tyre. Kjo mëtohet të arrihet duke ofruar një platformë përmes së cilës trajtohen çështje që lidhen me nevojat dhe shqetësimet e tyre, duke u dhënë prioritet të rinjve dhe të rejave e grupeve të margjinalizuara në shoqërinë tonë. E gjithë kjo do të arrihet nëpërmjet shkrimeve që pjesëmarrësit do të shkruajnë duke trajtuar tema të ndryshme të cilat i prekin ata dhe vendin në të cilën jetojnë.

Në këtë formë të investohet në kapacitetet e të rinjve dhe të rejave që të tërheqin vëmendjen karshi çështjeve që i preokupojnë dhe të promovohet përfshirja e rinisë në sferën publike. Si dhe të rritet vetëdija e publikut mbi pikëvështrimet e rinisë.

 

KONTAKT
pikepamja-logos.png
usaid
atrc

© fondacioni shtatëmbëdhjetë

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • YouTube - White Circle
  • White Instagram Icon